Protectia datelor personale


Nota de informare privind protectia datelor personale
 


Versiune actualizata la 01.11.2021
 


La data de 25 mai 2018 intra in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date care are ca SCOP apararea dreptului la viata intima, familiala si privata in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal. 


Prin actualizarea informatiilor din aceasta nota dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. 


In continuare gasiti detaliate raspunsuri la urmatoarele intrebari, pe care gasim ca este util sa le cunoasteti in calitate de “persoana vizata”: 

 1. Ce inseamna prelucrarea datelor?
 2. Ce date cu caracter personal prelucram?
 3. In ce scopuri prelucram datele personale?
 4. Ce se intampla daca nu doriti ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre Companie?
 5. Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?
 6. Care sunt drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale?
 7. Cat timp sunt prelucrate datele personale de catre Companie?

Ce sunt datele personale si ce inseamna prelucrarea datelor?
Date cu caracter personal inseamna orice informatii privind opersoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.   Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. Ermach Distribution SRL, societate comerciala cu capital privat romanesc, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti cu nr. J40/4759/2007, identificata cu RO 21305458, cu sediul social in Bucuresti, Str. Voronet nr. 1, Bl. D1, Apt. 9, Sector 3, denumita in continare Compania, prelucreaza date cu caracter personal, si are calitatea de operator de date cu caracter personal, fiind inregistrata la registratura generala a A.N.S.P.D.C.P cu nr. 22160/ 22.03.2012, in contextul comertului online prin intermediul site-ului www.ermach.com

Ce date cu caracter personal prelucram? 
Lista datelor personale prelucrate cuprinde: 
 • Date de identificare (nume, prenume, serie si numar de carte de identitate)
 • Date de contact (adresa de facturare, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail)
 • Date de geolocalizare si trafic (adresa IP, cookies)

Lista acestor date poate varia in functie de caracteristicile produselor sau serviciiilor pe care le solicitati sau pe care le contractati de la Companie. Utilizarea Google Analytics Google analytics este un serviciu de analiza Web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizeaza asa numitele „Cookies“, fisiere text care sunt salvate pe computerul dumneavoastra si care permit analiza utilizarii de catre dumneavoastra a paginii de Internet. Informatiile generate de cookie referitoare la utilizarea de catre dumneavoastra a acestei pagini de Internet sunt transmise de regula la un server al Google si sunt salvate acolo. In cazul activarii anonimizarii IP pe aceasta pagina, adresa dumneavoastra IP este prescurtata mai intai de Google in cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau in alte state membre ale Acordului privind Spatiul Economic European. Doar in cazuri exceptionale, adresa IP completa este transferata pe un server al Google in SUA si acolo este prescurtata. In numele operatorului acestei pagini de Internet, Google utilizeaza aceste informatii pentru a evalua utilizarea paginii de catre dumneavoastra, pentru a intocmi rapoarte referitoare la activitatile de pe pagina Web si pentru a presta servicii suplimentare legate de utilizarea paginii Web si a serviciilor de Internet fata de operatorul paginii Web. Adresa IP transmisa de browser-ul dumneavoastra in cadrul Google Analytics nu este asociata cu alte date de la Google. Puteti impiedica salvarea cookies printr-o setare corespunzatoare a software-ului de browser; va atragem totusi atentia ca in acest caz este posibil sa nu puteti utiliza toate functiile acestei pagini de Internet. In afara de aceasta puteti impiedica inregistrarea datelor generate Sie de coolier si asociate cu utilizarea paginii (incl. adresa dumneavoastra IP) la Google precum si prelucrarea datelor de catre Google, descarcand si instaland plug-in-ul pentru browser disponibil la urmatorul link: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=ro. Compania utilizeaza Google Analytics pentru a analiza folosirea paginii noastre de Internet si pentru a o putea imbunatati in permanenta. Prin statisticile astfel obtinute putem sa ne imbunatatim oferta si sa o structuram intr-o maniera mai interesanta pentru dumneavoastra. Pentru cazurile exceptionale in care datele cu caracter personal sunt transmise in SUA, Google se supune EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Baza juridica pentru utilizarea Google Analytics o reprezinta art. 6 par. 1 prop. 1 lit. f RGPPD. Pe langa datele numite mai sus, la utilizarea de catre dumneavoastra a paginii noastre de Internet, pe computerul dumneavoastra se salveaza cookies. Cookies sunt mici fisiere text care sunt salvate pe hard-disk-ul dumneavoastra clasificate pe browser-ul utilizat si prin care instanta care le plaseaza (in acest caz Compania) primeste anumite informatii. Cookies nu pot rula programe sau transmite virusuri pe calculatorul dumneavoastra. Aceste fisiere au rolul de a face per ansamblu oferta de pe Internet mai prietenoasa si mai eficienta. Aceasta pagina de Internet utilizeaza urmatoarele tipuri de cookies, al caror volum si mod de functionare este explicat in cele ce urmeaza: Cookies temporare sunt sterse automatizat, atunci cand inchideti browser-ul. Printre acestea se numara in special session-cookies. Acestea salveaza un indicativ, asa numitul session-ID prin care diverse apelari ale browser-ului dumneavoastra pot fi clasificate intr-o sedinta comuna. Astfel computerul dumneavoastra poate fi identificat atunci cand reveniti pe pagina noastra de Internet. Session-cookies sunt sterse atunci cand va delogati sau inchidetii browser-ul. Cookies persistente sunt sterse automat dupa o anumita perioada, care poate fi diferita in functie de cookie. Puteti sterge in orice moment cookies din setarile dumneavoastra de siguranta. Puteti configura setarea browser-ului conform dorintelor dumneavoastra si de ex. puteti refuza acceptarea de Third-Party-Cookies sau a tuturor cookies. In acest context nu veti putea utiliza eventual toate functiile acestei pagini de Internet.

In ce scopuri prelucram datele personale?
Toate datele personale furnizate de persoane fizice catre Companie, prin intermediul site-ului sau, sau prin orice mijloace de comunicare (telefon, e-mail, direct sau personal) vor fi folosite pentru urmatoarele scopuri
 • Activitati comerciale de furnizare de produse si servicii (finalizarea comenzii, livrarea produselor comandate, plata produselor sau serviciilor comandate)
 • Activitati post-vanzare, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor/ clientilor privind evaluarea serviciilor pentru imbunatatirea calitatii serviciilor de vanzare, reparatii si intretinere a produselor comercializate sau efectuarea interventiei de service sau inlocuiri de produse.
 • Colectare de debite sau recuperare de creante
 • Marketing (precum, dar fara a se limita la participare in campanii si acordare de premii, programe de loializare si oferte speciale lansate pentru clienti, inclusiv pentru promovarea oricaror produse si servicii ale Companiei si ale partenerilor sai, rreclama/publicitate, activitati specifice de marketing precum studii de piata, profilari, segmentari)
 • Statistica, arhivare

Datele dumneavoastra personale pot fi prelucrate automat, fara a exclude insa total interventia umana. Ce se intampla daca nu doriti ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre Companie? Initierea si derularea relatiei de afaceri si indeplinirea obligatiilor prevazute de reglementarile in vigoare pot fi efectuate doar in baza prelucrarii datelor cu caracter personal. In cazul in care nu doriti sa ne furnizati informatiile necesare sau va opuneti prelucrarii ulterioare a acestora, vom fi in imposibilitatea initierii, respectiv continuarii relatiei de afaceri. Prelucrarea datelor in scop de marketing face posibila informarea dumneavoastra in legatura cu noutatile si ofertele Companiei. Se poate solicita oricand intreruperea prelucrarii in acest scop, fara ca relatia de client sa fie afectata.   

Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal? 
Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in cadrul propriei companii inclusiv in societatile afiliate grupului pentru indeplinirea serviciilor solicitate de dumneavoastra. Prin urmare datele dumneavoastra pot fi transmise catre 
 • Parteneri, societati afiliate, societati din grup, societati sau persoane cu interese de participatie, asociati/actionari
 • Terti subcontractanti: furnizori de servicii postale sau curierat rapid, furnizori de servicii contabile etc.
 • Mandatari sau imputerniciti in scopul realizarii intereselor Companiei: firme de avocatura, societati de recuperare creante etc.
 • ANAF sau alte autoritati competente pentru indeplinirea obligatiilor legale

In afara de aceasta nu instrainam datele dumneavoastra catre terti, nici in tara, nici in strainatate, in special in scopuri publicitare, fara aprobarea dumneavoastra expresa. Transmiterea datelor dumneavoastra cu caracter personal se efectueaza doar in cazul in care dumneavoastra va dati acordul pentru transmiterea datelor sau in masura in care suntem autorizati sau obligati in acest sens pe baza dispozitiilor legale si/sau a dispozitiilor oficiale sau judiciare. Care sunt drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale? Incepand din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal: 

 • Transparenta
 • Informare si acces
 • Rectificare si stergere
 • Opozitie si proces decizional individual

Regasiti mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna intelegere a continutului juridic al acestora: 
 • Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicele prelucrarii acestora in relatia dumneavoastra cu Compania
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine din partea Companiei, fara intarzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc
 • Dreptul la stergere: va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele Companiei, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergerii datelor, atunci cand Compania nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale Companiei prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate
 • Dreptul la portabilitatea datelor: consta in posibilitatea de a solicita Companiei transmiterea datelor personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Companie
 • Dreptul de opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere scrisa catre Companie, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia dumneavoastra particulara
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita Companiei de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, aveti posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise in prezenta informare
 • Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
 • Dreptul de a va adresa justitiei

In cazul in care doriti si primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Ermach Distribution SRL va puteti bifa aceasta optiune in procesul de autentificare pe site-ul nostru, precum si daca doriti incetarea acestor comunicari va puteti adresa operatorului in scris.
 
Modalitati de contact 
La stabilirea contactului cu noi prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele comunicate de dumneavoastra (adresa de e-mail, numele, adresa dumneavoastra, numarul de telefon si motivul sau comentariul legat de stabilirea contactului) sunt salvate de noi, pentru a va raspunde la intrebare. Baza juridica o reprezinta acordul dumneavoastra conform art. 6 par. 1 prop. 1 lit. a RGPPD. Aceste date sunt utilizate doar in scopul in care au fost oferite, pentru procesarea situatiei respective. Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra ne puteti contacta: 
 • pe site-ul www.ermach.com , sectiunea „Contact”;
 • prin e-mail, la adresa: [email protected]
 • in scris, pe adresa sediului societatii, Ilfov, com Berceni, Str Intr Ciulin nr 4B.

Mentionam ca informatiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispozitia dumneavoastra, in format actualizat, pe site-ul www.ermach.com